• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

APRSAF-24 meeting

APRSAF-24 meeting

ไทย

ผสทอภ. เข้าประชุม Head of Agency session (HOA) และ Space Policy session

   APRSAF-24 meeting ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 60 ณ เมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดีย ผสทอภ. เข้าประชุม Head of Agency session (HOA) และ Space Policy session เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของ สทอภ. ในกิจการด้านอวกาศ และนโยบายของ สทอภ. ที่จะตอบสนองต่อ UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Subscribe to RSS - APRSAF-24 meeting