AEROSPACE SMART SCHOOL

Undefined

จิสด้าเยือนราชบุรีชวนเยาวชนบินโดรนสร้างแรงบันดาลใจ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Drone Academy Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิ

จิสด้าจับมือเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนใช้โดรนเพื่อการเรียนรู้ และจัดตั้งต้นแบบชมรม AEROSPACE ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 และ Drone Academy Thailand จัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL เปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้!

activity_promote_-_web-100.jpg

 

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
เปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้!