เสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

Undefined

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

2 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารรัฐสภา จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเสวนาวิชาการ “3 ปี PBO พลวัติใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” จัดโดยสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการนำเสนอผลงานระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐต่างๆ  อาทิ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประ