• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แสดงความยินดี

GISTDA สุดปลื้มคว้า “เลิศรัฐ” 2 รางวัล

16 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี และ GISTDA ได้ 2 รางวัลจากรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “ระบบชี้จุดไฟป่าเ

GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับปลัด กค. คนใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือกับ อธิบดีกรมสรรพสามิต

8 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด กค.

GISTDA ร่วมยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ในโอกาสวันครบรอบและก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับปลัด อว. คนใหม่

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด อว. คนใหม่ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิ​ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซอยโยธี  พญาไท กรุงเทพฯ

แสดงความยินดีปลัด DE คนใหม่

   ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนใหม่ พร้อมทั้งหารือกรอบการดำเนินงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ สำ

Subscribe to RSS - แสดงความยินดี