• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ThaiTech Expo 2017

ThaiTech Expo 2017

ไทย

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017

เริ่มแล้วกับงาน ThaiTech Expo 2017 งานนี้ GISTDA มาใน theme "Future Technology" เทคโนโลยีไทยที่จะทำให้อนาคตของประชาชนคนไทยถูกพัฒนาไปอย่างก้าวไกล โดยจะนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงบริการต่างๆ ที่มีความโดดเด่น ที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งานแ

Subscribe to RSS - ThaiTech Expo 2017