• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ฝึกซ้อมภัยพิบัติทางทะเล

จิสด้าร่วมซ้อมแผนการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลทางทะเล โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม

     วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 จิสด้าร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตราพุด พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฝึกซ้อมแผนการขจัดคราบน้ำมันบริเวณอ่าว จ.ระยอง ณ  ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตราพุด  

Subscribe to RSS - ฝึกซ้อมภัยพิบัติทางทะเล