• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ArcGIS

ArcGIS

ไทย

ผู้อำนวยการ จิสด้า มอบคู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้กับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการมอบ คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้แก่ พลตรีอานนท์ คงสุข ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก หลังจากที่ได้มีการการดำเนินการภายใต้กรอบ

Subscribe to RSS - ArcGIS