• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Remote Sensing Application

Remote Sensing Application

ไทย

Kick-Off!!! โครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources Management

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI) สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการ Remote Sensing Application for Northeaste

Subscribe to RSS - Remote Sensing Application