แผนที่วัฒนธรรมอาเซียน

Undefined

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ไทย-อินเดีย จับมือใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จัดทำสมุดภาพความเชื่อมโยงร่องรอยความเจริญของพระพุทธศาสนา ผ่านแผนที่วัฒนธรรมอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 น.