โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

Undefined

งานประชุมวิชาการ”โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3” จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรร และ ออกบูธ ในงานประชุมวิชาการ”โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.