• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

งานประชุมวิชาการ”โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3” จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรร และ ออกบูธ ในงานประชุมวิชาการ”โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

Subscribe to RSS - โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม