• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Training for Trainers “Geo-informatics Technology for Rice Monitoring”

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for Trainers “Geo-informatics Technology for Rice Monitoring” ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ Department of Technology and Innovation, เวียงจันทร์, สาธารณรัฐประชาชนลาว

     จิสด้าจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for Trainers “Geo-informatics Technology for Rice Monitoring” ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ Department of Technology and Innovation, เวียงจันทร์, สาธารณรัฐประชาชนลาว โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของฝ่ายลาวให้

Subscribe to RSS - Training for Trainers “Geo-informatics Technology for Rice Monitoring”