• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

G-Con 2018

G-Con 2018

ไทย

GISTDA จัดการแข่งขัน G-CON 2018 รอบชิงชนะเลิศ ดัน Startup รุ่นใหม่ ภายใต้งาน Startup Thailand 2018

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA (จิสด้า) ได้จัดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON 2018” หัวข้อ Agritech และ Travetech ภายใต้งาน Startup Thailand 2018 ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเ

G-CON 2018 ได้ 12 ทีม...ตบเท้าเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศในงาน GEOINFOTECH 201

 

 

https://www.facebook.com/gconbygistda/videos/731754847010827/

 

G-CON 2018 ได้ 12  ทีม...ตบเท้าเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศในงาน GEOINFOTECH 2018

G-Con 2018 เริ่มต้นแล้วที่เชียงใหม่

G-Con 2018 เริ่มต้นด้วยกับกิจกรรมระดมสมองเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จัดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Applications Contest : G-CON 2018” ในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

Subscribe to RSS - G-Con 2018