• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ภูฎาณ ดูงาน

ภูฎาณ ดูงาน

ไทย

ภูฎาณดูงานโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติการด้านอวกาศไทย

21 ก.ค.60 คณะผู้แทนจากภูฎาณ นำโดยเอกอัครราชทูตภูฎาณ ประจำประเทศไทย และคณะทำงานด้านอวกาศจากประเทศภูฎาณ เข้าเยี่ยมชม สทอภ. ศรีราชา เพื่อดูงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางด้านอวกาศของ สทอภ.

Subscribe to RSS - ภูฎาณ ดูงาน