ภูฎาณ ดูงาน

Undefined

ภูฎาณดูงานโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติการด้านอวกาศไทย

21 ก.ค.60 คณะผู้แทนจากภูฎาณ นำโดยเอกอัครราชทูตภูฎาณ ประจำประเทศไทย และคณะทำงานด้านอวกาศจากประเทศภูฎาณ เข้าเยี่ยมชม สทอภ. ศรีราชา เพื่อดูงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติงานทางด้านอวกาศของ สทอภ.