• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ลงทะเบียน จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

GISTDA ร่วมประชุมหารือ และลงทะเบียนจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) พื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8 หน่วยที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดนครราชสีมา (Single Command) และ GISTDA ได้ร่วมประชุมหาเพื่อดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ซึ่งเป็นโครงการที่จะป

Subscribe to RSS - ลงทะเบียน จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ