ประชุม สมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน์

Undefined

จิสด้าร่วมสัมมนาการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม

19 มิถุนายน 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ป