• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด

จิสด้าลงตราด ใช้แผนที่จากดาวเทียมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

     16 มิถุนายน 2560  จิสด้าได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อนำเทคโนโลยีจากดาวเทียม ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจิสด้าได้จัดทำแผนที่บริเวณพื้นที่อ่

Subscribe to RSS - ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ่าวตราด