• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การบริหารจัดการลุ่มน้ำ

GISTDA ร่วมหารือกับ สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา GISTDA และ สำนักงานชลประทานที่ 8  ได้ร่วมประชุมหาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเชียงไกร (ตอนล่าง) และการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำและ จัดการแปลงเพาะปลูกรายแปลงขอ

Subscribe to RSS - การบริหารจัดการลุ่มน้ำ