• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น

     7 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น/ ช่วงเช้า ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ย

Subscribe to RSS - การประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น