• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ถอดบทเรียนรับมือไฟป่าหมอกควัน

จิสด้าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR

    วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จิสด้าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.

Subscribe to RSS - ถอดบทเรียนรับมือไฟป่าหมอกควัน