• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กาแลคซี่

กาแลคซี่

ไทย

จิสด้า เปิด GALAXI เน้นความเป็นเลิศ มุ่งการพัฒนานวัตกรรมการบินและอวกาศของไทย

  26 พฤษภาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ "กาแลคซี่" GALAXI - GISTDA's โดยมีดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ร่วมพิธีเปิด ณ

Subscribe to RSS - กาแลคซี่