ภาพพระเมรุมาศ ร.9 จากดาวเทียม

Undefined

ภาพพระเมรุมาศ ร.9 จากดาวเทียม

ภาพพระเมรุมาศ ร.9 จากดาวเทียม
ภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ภาพมีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์