• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Subcon Thailand 2017

Subcon Thailand 2017

ไทย

สทอภ.ร่วมงาน Subcon Thailand 2017 ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : สทอภ.

Subscribe to RSS - Subcon Thailand 2017