• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Uav Startup

Uav Startup

ไทย

<< ทำความรู้จัก NOVY >>

ย้อนไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมกันจัด โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV Startup 2017 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอ

Subscribe to RSS - Uav Startup