• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

uav startup

uav startup

ไทย

UAV STARTUP 2019 Pitching Concept Idea โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

3 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า)​ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching Concept Idea ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2019 ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ก.วิทย์มอบรางวัลชนะเลิศธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช้ วทน. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

   23 กันยายน 2560 ในงาน Thai Tech Expo ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

เริ่มแล้ว กับทีมแรก ในการประเมินผลงานตามเกณฑ์ ครั้งที่ 1

   โดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตร ฉีดพ่น สารน้ำฮอร์โมน สารอารักขาพืช Smart UAV For Agriculture หนึ่งในทีมเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน UAV Startup ที่ GISTDA และ NIA ร่วมสนับสนุนและจัดการแข่งขันขึ้น โดยทีมนี้นำเสนอการบริการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ, ปุ๋ยเม็ด, หว่านเมล็ดพันธุ์พืช ก่อให้เกิดการเพิ่ม

Subscribe to RSS - uav startup