• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรม MOU โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมภายใต้ MOU เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 GISTDA และ สำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการภายใต้ MOU ในการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเ

Subscribe to RSS - กิจกรรม MOU โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ