• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Startup Thailand 2017

Startup Thailand 2017

ไทย

สุดคึกคัก Startup Thailand 2017 ภาคตะวันออก ดันชลบุรีเป็น New Engine of Growth ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตยกระดับเพิ่มมูลค่า

   26 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA จ.ชลบุรี / ก.วิทย์จัดงาน  “Startup Thailand 2017” ภาคตะวันออกครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ภายใต้แนวคิดและบริบท“Eastern Rise@ชลบุรี”เพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of innova

Subscribe to RSS - Startup Thailand 2017