• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวด แข่งขัน อบรม web application with gistda portal

เริ่มแล้วกับ!! การแข่งขันพัฒนา web application with gistda portal ของภาคใต้

เริ่มแล้วกับ!! การแข่งขันพัฒนา web application with gistda portal ของภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน อ.อานันต์ คำภีระ มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการอบรมการใช้งานระบบก่อนการแข่งขันให้กับพวกเรา และต้องขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาตใต้ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง...

Subscribe to RSS - ประกวด แข่งขัน อบรม web application with gistda portal