• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มูลนิธิชัยพัฒนา

จิสด้า ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการต้นแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา

001.jpg

002.jpg

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูล กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

     ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561 GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ และ กลุ่มที่ 9 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิ

GISTDA ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

     วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสานนท์ พรหมผลิน นักเทคโนโลยีอวกาศเชี่ยวชาญ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ คณะทำงานบริหารบันทึกความร่วมมือระหว่าง GISTDA และมูลนิธิช

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ฝึกอบรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

   ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สะพานพระราม 8 GISTDA ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตร “การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าท

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ GISTDA มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่จะนำไปเป็นเ

จิสด้า MOU มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

    24 เมษายน 2560 มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

Subscribe to RSS - มูลนิธิชัยพัฒนา