สถานการณ์ไฟป่า

Undefined

รายงานสถานการณ์ไฟป่ารายวัน

 

** สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fire.gistda.or.th

หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/gistda

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (15 – 22 พฤษภาคม 2560)

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (15 – 22 พฤษภาคม 2560)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 15-22 พฤษภาคม 2560 พบพื้นที่เกือบทั้งหมดกว่า 99% อยู่ในสถานการณ์ปกติ และขอยุติการนำเสนอการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire...

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (8 – 14 พฤษภาคม 2560)

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (8 – 14 พฤษภาคม 2560)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2560 พบพื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 85% คลี่คลายและอยู่ในสถานการณ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตามขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป สามารถติดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire...

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (17 - 23 เมษายน 2560)

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (17 - 23 เมษายน 2560)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire...