• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สถานการณ์ไฟป่า

รายงานสถานการณ์ไฟป่ารายวัน

 

** สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://fire.gistda.or.th

หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/gistda

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Subscribe to RSS - สถานการณ์ไฟป่า