• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

National Space Exploration 2017

National Space Exploration 2017

ไทย

เจาะลึกในทุกประเด็นของโครงการ National Space Exploration 2017

     พลาดไม่ได้กับการเจาะลึกในทุกประเด็นของโครงการ National Space Exploration 2017 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.

Subscribe to RSS - National Space Exploration 2017