• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ระบบแอพพลิเคชั่นการแจ้งเหตุ

แถลงข่าวการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นการแจ้งเหตุ

22 มีนาคม 2560 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย GISTDA โดยนางสาวสุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการ GISTDA และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าวการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นการ

Subscribe to RSS - ระบบแอพพลิเคชั่นการแจ้งเหตุ