การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

Undefined

สทอภ. จัดประชุม“แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ"

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 สทอภ.