• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุมสัมมนา ดาวเทียม

“จิสด้า” ระดมสมองพัฒนาศักยภาพ “ดาวเทียม” บริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา “ศักยภาพของดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ

Subscribe to RSS - การประชุมสัมมนา ดาวเทียม