• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

ไทย

GISTDA ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาทและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ต่อยอดฐานข้อมูลท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับโครงการ Thailand Digital Tourism Center

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท Gistda ได้ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน เพื่อสนับสนุนข้อมูลท่องเที่

GISTDA จัดนิทรรศการ ร่วมกับ ททท. งานสัมมนาการท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ครั้งที่ 2

     วันที่ 26 มกราคม 2560 GISTDA ร่วมแสดงนิทรรศการ การสัมมนาการท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว : เชื่อมโยง แบ่งบัน สร้างสรรค์สังคม” (Power of Tourism : Sharing Caring and Connecting) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท.

Subscribe to RSS - ท่องเที่ยว