ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560

Undefined

เริ่มแล้ว....ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 By GISTDA

        “ตลาดนัดวิถีวิทย์”  ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 19 – 29 ม.ค.