มหาวิทยาลัยนเรศวร

Undefined

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 มกราคม 2560

          ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.