• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แผนที่ในมือพ่อ

Space inspirium จัดกิจกรรม "แผนที่ในมือพ่อ" วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กับภาพที่พสกนิกรไทยชินตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแผนที่ในพระหัตถ์ และการเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆ ทุกที่บนแผนที่ประเทศไทย ทุกตารางนิ้ว ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไป ซึ่งก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง

Subscribe to RSS - แผนที่ในมือพ่อ