• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เมืองไทย

Space inspirium จัดกิจกรรม "เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย" *งานนี้เข้าชมฟรี !!

..Space inspirium จัดกิจกรรม "เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Subscribe to RSS - อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เมืองไทย