• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย

GISTDA และคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ศึกษาดูงาน JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2016 ณ เมืองนาโกย่า และเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2559

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ได้พิจา

Subscribe to RSS - คณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย