• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผู้ประกอบการไทย

การประชุม "follow-up จากการศึกษาดูงานด้านอากาศยาน และอวกาศ ณ ประเทศญี่ปุ่น" ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

             คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ(สอร.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม “follow-up จากการศึกษาดูงานด้านอากาศยาน และอวกาศ ณ ประเทศญี่ปุ่น” โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 31 ตุล

Subscribe to RSS - ผู้ประกอบการไทย