• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Space Science School

Space Science School

ไทย

การอบรม Space Science School ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

        ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานการอบรม Space Science School ที่จัดขึ้นโดย สทอภ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศ

Subscribe to RSS - Space Science School