• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

The 1st Space Science School 2016

The 1st Space Science School 2016

ไทย

นักวิจัยและวิศวกรนานาชาติรุ่นใหม่ตบเท้าเข้าอบรมด้านอวกาศ

     วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)

Subscribe to RSS - The 1st Space Science School 2016