• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

water management

water management

ไทย

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Next generation regional satellites and modelling techniques for integrated water management ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

                ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร Next generation regional satellites and modelling techniques for integrated water managemen

Subscribe to RSS - water management