• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ร่วมแสดงความยินดี

คณะผู้บริหาร และ ผู้แทนจากหน่วยงาน เข้าแสดงความยินดี ต่อ ผสทอภ.

คณะผู้บริหาร และ ผู้แทนจากหน่วยงาน เข้าแสดงความยินดีต่อ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่

3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น.// ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Subscribe to RSS - ร่วมแสดงความยินดี