• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Nagoya University

Nagoya University

ไทย

การหารือด้านการพัฒนาดาวเทียม CubeSat จาก EM สู่ FM ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร

Subscribe to RSS - Nagoya University