• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สัมมนาทางวิชาการ

จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ "สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน"

      21 กันยายน 2559 // ณ โรงแรมมิลิเนี่ยม ฮิลตัน เจริญนคร กรุงเทพมหานคร ก.วิทย์ โดย จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทุกๆด้าน สำหรับใช้เป็นแนวทางด

Subscribe to RSS - สัมมนาทางวิชาการ