• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ถ่ายทอดประสบการณ์

ถ่ายทอดประสบการณ์เด็กไทยคนแรก! “มอส” วรวุฒิ จันทร์หอม กับผลงานทดลองใน “อวกาศ”

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ “มอส” นายวรวุฒิ จันทร์หอม วัย 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Subscribe to RSS - ถ่ายทอดประสบการณ์