• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Ignite-Gen 2.1

Ignite-Gen 2.1

ไทย

นักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติเข้าร่วมฝึกงานภายใต้โครงการ Ignite-Gen 2.1 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

    ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 9.00-13.00 น. ได้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา Ignite-Gen2.1 จำนวน 3 คน โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามที่ สทอภ.

Subscribe to RSS - Ignite-Gen 2.1