• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 15 กันยายน 2559

                  ในวันที่ 15 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เนื่องในโอกาศเข้าเยี่ยมชมแ

Subscribe to RSS - โรงเรียนจุฬากรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี