ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

Undefined

คณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 กันยายน 2559

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร.